یک آخر هفته ای جذاب با طعم کارآفرینی

11-13 مهر ماه 1397

کتاب نمایشگاه

مقدمه:

 یکی از دستاوردهای اطلاعاتی موفق و موثق هر نمایشگاه، بانک های اطلاعاتی شرکت کنندگان آن می باشد که اکثرا در قالب کتاب های نمایشگاه و یا چکیده نامه ها ارائه می شود. بدین جهت ما نیز سعی در ایجاد فرصت و مکانی موثر برای شرکت کنندگان و حامیان نمایشگاه و دیگر گروههای هدفی که بنا به دلایلی  امکان حضور در نمایشگاه را ندارند، داریم.

 

 

شرایط و قوانین درج اطلاعات و تبلیغات در کتاب نمایشگاه:  

  •  با توجه به ماهیت بسته های اسپانسری طلایی و نقره ای، این فرصت وجود دارد تا در صفحات ویژه کتاب و نیز جلد کتاب به درج لوگو و تبلیغات خود بپردازند.
  •  اسپانسر های برنز بر اساس چهارچوب تعریف شده در بسته، می توانند به درج اطلاعات مجموعه خود در کتاب نمایشگاه بپردازند.
  • برای  شرکت کنندگان، غرفه داران و پزشکان درصورت تمایل به تبلیغات، تخفیفات ویژه نمایشگاه در نظرگرفته می شود.
  • بر اساس نظر شورای سیاست گذاری برپایی این نمایشگاه، شرکت ها وگروه های هدف که امکان حضور در نمایشگاه را نداشته اند نیز میتوانند به درج تبلیغات و اطلاعات خود بر اساس تعرفه کتاب نمایشگاه بپردازند .
  • تاریخ انتشار کتاب یک هفته قبل از نمایشگاه بوده و در طول مدت برگزاری نمایشگاه توزیع خواهد شد.
  • کلیه طرح های مربوط به سفارشات باید در ابعاد (17×24 سانتیمتر) به صورت عمودی و حداکثر تا تاریخ 01/ 06/ 97  به دبیرخانه نمایشگاه ارسال گردد.