یک آخر هفته ای جذاب با طعم کارآفرینی

11-13 مهر ماه 1397

ثبت نام استارتاپ ویکند


فرم ثبت نام استارتاپ ویکند: 

 

نام :                  
نام خانوادگی :     
کد ملی :             
رشته تحصیلی :   
سطح تحصیلات : 
شماره همراه :     
پست الکترونیک : 9+2: