یک آخر هفته ای جذاب با طعم کارآفرینی

11-13 مهر ماه 1397

نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت

در میان استان‌های مختلف کشور، اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های درمانی و گردشگری با ظرفیت‌های متعدد، نقش اثر گذاری در توسعه صنعت گردشگری سلامت در سطح داخل کشور و همچنین خارج، بویژه در کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس می تواند به همراه داشته باشد. مجموعه شهرک سلامت اصفهان، نقطه تلاقی تکنولوژی و درمان، مجموعه ایی منحصر بفرد و شناخته شده بین المللی در این استان بوده و آماده ارائه خدمات بالینی و سلامتی، آموزش پزشکی و خدمات ویژه درمانی می باشد. مهمترین هدف ساخت این مجموعه ارائه خدمات ملی - منطقه ای به بیماران داخلی و گردشگران بین المللی در حوزه سلامت و درمان، کاهش بار ترافیکی شهری، ارائه خدمات با کیفیت به مراجعه کنندگان، مدیریت زمان در بخش درمان و هدفی نوین به منظور سفر به اصفهان می باشد .با توجه به نقش مهم صنعت گردشگری سلامت، دپارتمان گردشگری سلامت مجموعه شهرک اقدام به برگزاری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت در مهرماه ۱۳۹۷ نموده است. دپارتمان گردشگری سلامت در نظر دارد متخصصین، فعالان و بویژه تمامی عوامل ذیربط داخلی را بیش از پیش با یکدیگر همدل ساخته و جایگاه واقعی صنعت گردشگری سلامت را در کشور ارتقا دهد.

کارشناسان دپارتمان گردشگری سلامت شهرک براین باورند که گردهمایی و هم اندیشی ظرفیت های پزشکی، سلامت و رفاهی برای فعالین حوزه گردشگری سلامت در مکان شایسته و درخور این کار، می تواند انگیزه کافی جهت حضور در نمایشگاه و شناخت پتانسل های موجود برای بازار مخاطبین فراهم نماید. این امر می تواند به ایجاد بستری مناسب برای معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری، شناخت پزشکان معتبر، بیمارستانها، کلینیک ها، هتل ها، شرکت ها، راهنمایان تور و آژانس های فعال در این حوزه کمک شایانی نماید. بدون شک، مشارکت و همکاری تمام عوامل ذکر شده ضرورتی اساسی برای رشد و توسعه گردشگری سلامت در کشور به شمار می آید که در دهه گذشته خلا آن به شدت در جامعه احساس می شده است.

آخرین خبرها

تور یک روزه زواره اردستان ویژه نمایشگاه گردشگری سلامت

بازدید از نخستین مسجد جامع چهار ایوانی و دومین مناره کتیبه‌دار ایران، کاخ امیر آباد، بافت قدیمی شهر و بازار زواره، یخچال خشتی، خانه‌های چهار صفه‌ای و حوضخانه‌ای خشتی و آجری

منطقه ویژه علم و فناوری یزد شتاب دهنده استارت آپ ویکند گردشگری سلامت شد

دپارتمان گردشگری سلامت در نظر دارد متخصصان، فعالان و به ویژه تمامی عوامل ذیربط داخلی را بیش ازپیش با یکدیگر هم دل سازد و جایگاه واقعی صنعت گردشگری سلامت را در کشور ارتقاء دهد و در همین راستا اقدام به برگزاری استارت آپ ویکند گردشگری سلامت، نمایشگاه و کنفرانس تخصصی این حوزه در تاریخ 11 تا 13 مهرماه ۹۷ نموده است.